Анкета на регистрацию торговой марки

АНКЕТА
 на реєстрацію  знака для товарів і послуг

 

1.1. Назва знака для товарів і послуг (тобто вкажіть його словесну частину.)

 

Товарний знак має вид:

(вставити зображення)

 

 

1.2. Знак заявляється і публікується в кольорі (так чи ні)

 

1.3 .Зазначення кольору (-ів) знаку

 

1.4. Вкажіть, яке повинне бути доменне ім'я, якщо метою є реєстрація домену UA:

 

1.5.  Термін реєстрації знаку  (2 -2,5 р.,   8 -11 міс., 3-5 міс.)

 

1.6. Чи буде проводитись пошук (так чи ні)

 

2. Повне найменування заявника (згідно печатки та Статуту / паспорта)

 

 

3. Юридична адреса /прописка  (вулиця, будинок та квартира, місто, району, області, індекс)

 

 

4. Адреса для листування (вулиця, будинок та квартира, місто, району, області, індекс)

 

 

5. Телефон, факс (постійно діючий/контактний стаціонарний)

 

 

6. Електронна адреса:

 

7. Для юридичної особи

- Ідентифікаційний код (ЕГРПОУ)

- Назва банку

- МФО

- П/р (поточний рахунок)

- Ідентифікаційний податковий номер

- Свідоцтво платника ПДВ

- Керівник підприємства (посада, П.І.Б.)

 

8. Для фізичної особи:

-  Паспорт, серія, номер №:, ким виданий, коли

- Ідентифікаційний код №:

 

 

 

9. Перелік товарів і/або послуг, для яких використовується або буде використовуватися знак:
(наприклад: виготовлення фарби, продаж фарби)

 

 

Вище наведені відомості вірні     ______________________________

(ПІБ відповідальної особи)

 

 

«_________»        2008 року